Bebeğimin idrarında kan var!

bebegimin-idrarinda-kan-var-2Bebeğin bezinde lekeler veya çocuğun idrarında kırmızılık görmesi durumunda konunun tetkiki mutlak surette önem kazanır. İdrar yollarında meydana gelecek küçük bir kanama dahi İdrarın rengini değiştirerek çocuk bezinde lekelenmeye veya idrar renginde kırmızılaşmaya neden olabilir.

Bebek ve çocuklarda da, idrarda kan (hematüri) bulunmasına başta idrar yolu enfeksiyonları ve idrar yolu kumu/taşı olmak üzere altta yatan birçok neden olabilir.

İdrar yollarında kan bulunması mutlaka bir uzman hekim tarafından tetkik edilip değerlendirilmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Bu konuda tetkik ve değerlendirme yapmak üzere başvurulabilecek uzmanlık alanları şunlardır; Çocuk Sağlığı uzmanları, Çocuk Nefrologları, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanları.

Bebeğimin İdrar Yollarında Kum/Taş var!

Bebeklerde kum dökme, genellikle, annenin bebeğinin bezinde kırmızı bazı lekeler ya da pıhtı parçacıkları görmesi ile fark edilir. Aslında, bebeklerde hiçte az rastlanmayan bu sorun, bebek büyüyüp, böbrekleri geliştikçe ve çocuk ağızdan yeterince sıvı almaya başladıkça kendiliğinden düzelir.

Ancak, bu kanamanın nedeninin anlaşılması için gerek idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığından anlaşılması için idrar tetkiki ve kültürü yapılması, gerekse idrar yollarının ultrasonografik olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Çocuklarda kum dökme ile birlikte, idrarda aşırı kalsiyum ve okzalat gibi maddelerin atılımı ile seyreden bazı metabolik hastalıklar nedeni ile çocuktan yapılacak kan ve idrar tetkikleri ile çocukta idrar yollarında kum/taş oluşması hakkında bizlere bir fikir verebilir.

Kum döken bebekte yapılan Üriner Ultrasonda her hangi bir taş görülmüyor ise, bebeğin 2 yaşına kadar, 3-4 ayda bir kez ultrason ile kontrol edilmesi uygun olacaktır.

Ultrason kontrollerinde taş saptanırsa ve boyutu 5-6 mm ya da üzerine çıkarsa, o zaman taşın tedavisi için de bir takım girişimlere (taş kırma, ESWL) başvurmak gerekli olabilir.

Böbrek ve İdrar Yolları Taşları

bebegimin-idrarinda-kan-var-3Türkiye’de bebek ve çocuklarda böbrek ve idrar yolları taş hastalığı oldukça sık görülmektedir.

İdrar yollarında taş bulunan çocuklarda hiçbir organın zarar görmemesi için hedef çocuğun taştan kurtulmasıdır. Ancak taşın oluşmasında bir metabolik bir neden olup olmadığının anlaşılması kritik öneme sahip olup, her hangi bir müdahale öncesinde bu tür tetkiklerin tamamlanması uygun olur.

İdrar yollarında bulunan taşın büyüklüğü 5 mm ve altında ise bu taşlar çok defa kendiliğinden düşebildiğinden çocuğun bol sıvı verilerek hidrasyonunun arttırılması ve hekim kontrolünde ilaç verilerek takibi uygun olur.

Kendiliğinden düşmeyen idrar yolları taşlarının bazılarına müdahale edilmesi, dışarıdan taş kırma tedavisi (ESWL) veya cerrahi tedavi uygulanması gerekmektedir. Müdahale edilmesi gecikilirse bu taşlar çocuklarda organ kaybına kadar varabilen sorunlar çıkarabilir.

Taş büyüklüğü 5-15 mm arasında olan durumlarda ise ilk tedavi seçeneği, vücut dışından ses dalgaları ile taşın kırılmasıdır. Bu yönteme ESWL denmektedir. Ancak çocuklarda taş kırma uygulaması hafif anestezi gerektirmektedir.

İdrar kanalına düşen ya da böbrek içindeki daha büyük taşlar için ince ve bükülebilir üretersokopi (kapalı ameliyat) cihazları ile aşağıdan idrar yollarına tersten girilmek suretiyle ya da böbreğe doğru ciltten direk bir delikten geçerek girmek sureti ile yapılan perkütan nefrolitotripsi ameliyatları gerekli olabilmektedir.