Çocuk Cerrahisi Uzmanı Kimdir?

Çocuk cerrahisi, yenidoğan döneminden 18 yaşa kadar olan döneme ait solunum, sindirim ve boşaltım sisteminin doğumsal ve/veya sonradan kazanılmış cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bu yaş grubunda görülen bazı hastalıklar yetişkin yaş grubunda ya hiç görülmez, ya da erişkinlerdekine benzer şekilde görülen hastalıklarda birçok açıdan cerrahi tedavi yaklaşımları farklıdır.

Çocuk, küçültülmüş bir erişkin modeli değildir! Çocuk anatomisi, fizyolojisi ve bir hastalık ile karşı karşıya kalan çocuğun psikolojisi yetişkin yaş grubu hastalara göre tamamen farklı yönetilmesi gereken bir tablodur. Bu anlamda çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi almış hekimlerce değerlendirilmesi yönetilmesi uygundur.

Çocuk cerrahları, sadece çocuklarla uğraştığından, onları anlamaya, söyleyemedikleri rahatsızlığı ortaya çıkarmaya yetkin sabırlı hekimlerdir. Bunların yanında çocuk cerrahisi bölümlerinde içinde bulunulan mekân çocuk yaş grubu ergonomisine uygun olarak yapılır, ayrıca kullanılan tıbbi alet ve cihazlar ile cerrahi malzemeler tamamen çocuk hasta tedavine uyguna olarak tasarlanmıştır.

Çocuk Cerrahı Uzmanı olabilmek için, 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra toplam en az 5 yıl süre ile “çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi” veren eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık öğrencisi olarak çalışmak gerekir.