Çocuk Yaş Grubunda Varikosel/Adelösan Varikoseli

varikoselTanım:

 • Varikosel; testisin içinde bulunduğu ve skrotumda (testis torbalarda) ki toplar damarların aşırı genişlemesi durumuna denmektedir.
 • Erkeklerde skrotumda ağrıya ve sprem kalitesindeki kötüleşmeden dolayı kısırlığa neden olabilmesinden dolayı tanı ve tedavisi sağlık açısından önem taşır.
 • Yetişkin erkek nüfusun yaklaşık %15’nde farklı seviyelerde varikosel bulunur.
 • Çocuk yaş grubunda ise, varikosel özellikle de 10 yaşın altındaki nadirdir.
 • Çocuklarda varikosel görülmesi ergenliğe doğru giderek sıklaşır.
 • Varikosel sıklıkla solda görülürken tek başına sağ tarafta görülmesi oldukça nadirdir ve sol taraf varikosele eşlik eder.
 • İzole olarak sağ tarafta varikosel görülmesi ek başka hastalıklar olabileceğinden dolayı ilave tetkik gerektirir.
 • Varikosel büyümenin hızlandığı dönemde gelişirken bu durumun mekanizması halen açıklanamamıştır.
 • Varikoselin bulunduğu testiste üç mekanizmaya bağlı hasar oluşur: ısı artışı, androjen yoksunluğu ve toksik metabolitlerin birikimi.
 • Varikoseli olan ergenlerin %70’inde testis hacminde azalma görülebilir.
 • Adölesan dönemde çoğunlukla asemptomatik olduğu için, varikosel sıklıkla aileler veya çocuğun kendisi tarafından saptanır.
 • İlk değerlendirmede görülebilecek olan testis gelişiminde gerileme, hacim kaybı ve kozmetik görünümün bozulması gibi bulgularla doktora başvurur. Etkilenen çocuklarda nadiren ağrı görülebileceği bildirilmiştir.

varikosel-2Tanı:

 • Varikosel tanısında en değerli yöntem tecrübeli bir hekimin hastanın testis torbaları ve kasık kanalını muayene etmesidir. Fizik muayene yapılan ortamın sıcak ve konforlu bir muayene yeri olması uygun olur. Muayene hasta hem ayakta iken hem de yatarak yapılmalıdır. Öksürterek veya karın şişirilerek yapılan muayene ile damarlarda ki değişim not edilmelidir.
 • Muayene sırasına her iki testis birbirleri ile karşılaştırılmalı, testis volümlerine özellikle dikkat edilmelidir. Varikosel tarafında bulunan testiste volüm ve kıvam kaybı büyük önem taşır. Varikoselin fizik muayene ile değerlendirmesi ve 0 ila 3 arasında evrelendirilmesi yapılır.

Ultrason tanı için gerekli bir tetkik mi?

Tanıya destek olma amacıyla renkli Doppler ultrasonografi incelemesi ile testislerin kanlanması, büyüklükleri, volüm hesaplamaları ile varikoselin evreleme işlemleri yapılabilir. Çocuklarda testis hacminin 2 ml’nin altında olması ve testis hacminde karşı taraf testise göre %20’den fazla azalma saptanması testis az gelişmesi (hipotrofisi) olarak tanımlanır ki bu durum çok önemli bir cerrahi müdahale kriteridir.

Varikoselin sperm parametrelerini bozduğu bilinmesine rağmen ergenlik yaş grubunda spermogram bakmak mümkün değildir. Bu sebeple yetişkinlerde ameliyat gerekliliği anlamak için yapılan spermogram çocuk / ergenlerde yapılmaz. Bu durumda çocuklarda varikosele müdahale kriteri olarak testis volümünün küçülmesi ve/veya ağrı olmasıdır.  

Tedavi: Tedavi

Gereken hastalarda günümüzde en çok kullanılan ameliyat tekniği, mikroskop ile ya da büyütücü gözlükler ile yapılan MİKRO CERRAHİ onarım yöntemidir. Son yıllarda varikoselin tamirinde kendi kliniğimiz dâhil olmak üzere dünyada minimal invaziv yöntem olarak laparoskopinin kullanılması oldukça popüler hale gelmiştir. Bu cerrahi işlem günü birlik olarak gerçekleştirilebilmektedir.