Çocuk yetişkinin küçültülmüş bir modeli değildir!

Dolayısı ile Çocuk Hasta ile Yetişkin Hasta farklıdır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar,  birçok bakımdan yetişkin dönem hastalıklarına göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde başta yenidoğan olmak üzere çocuğun anatomisi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Çocuk yaş grubunda cerrahi müdahale gerektirenler durumlarda özgün tanı ve tedavi ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLARINCA yapılır.