İnmemiş Testis

İinmemis-testislk Kez Ne Zaman Fark Edilmeli?

Erkek çocuklarında yumurtalarının / testislerin skrotumda (yumurta torbası) olmaması durumu eğer miadında doğmuş bir bebek ise doğumdan hemen sonra çocuğu ilk muayene eden hekimin veya ailenin dikkatini çekmesi gereken bir durumdur. Prematüre olarak doğan erkek çocuklarda bu durum normalin bir varyasyonu olarak kabul edilebilir ise de bu klinik durum mutlaka uzman hekimce değerlendirilmelidir.

İnmemiş Testis Gelişmesinin Neden gelişir?

Fetüs anne karnında ki 7. Haftasını tamamlanınca testis olacak hücreler böbreklerin alt tarafında oluşmaya başlar. Bebek büyüdükçe testisler hem büyür hem de kasık kanalından geçerek testis torbasına doğru ilerler. Bu süreç hamilelik boyunca devam eder. Bu inişin gerçekleşmesi için anneden ve çocuktan salgılanan bazı hormon ve faktörlerin yetersiz düzeyde salgılanması testislerin inişlerini tamamlayamamasında en önemli etkenlerden biridir. Doğumdan bir süre sonra da iki testis de testis torbasına oturur. Testislerin birinin veya ikisinin de bu torbaya oturamaması veya yol üzerinde her hangi bir yerde duraksaması durumuna inmemiş testis adı verilir.

inmemis-testis-2İnmemiş testis doğumdan 4-6 aylık bir süre içinde kasık kanalından inerek torbada ki yerine oturabilir. Yalnız bu iniş 6. ayın sonuna kadar doğal süreçlerle tamamlanmazsa, cerrahi müdahale gereklidir.

Ne Kadar Sık Karşılaşılan bir durumdur?

Miadında doğmuş erkek bebeklerin %2-5 inde inmemiş testise rastlanmaktadır. Bu oran, erken doğum nedeniyle testislerin inişi tamamlanmadığından, prematüre bebeklerde %30’a kadar yükselir. Testislerin inişi bebek doğduktan sonra kısa bir süre daha devam eder ve inmemiş testis görülme sıklığı 1 yaşında % 1 ’e kadar düşer. İnmemiş testis 2/3 oranında tek taraflı, 1/3 oranında ise iki taraflı olarak görülmektedir.

Testisler En Çok Nerede Takılı Kalırlar?

Tek taraflı inmemiş testislere daha çok sağda rastlanmaktadır. Testis genellikle normal iniş yolu yani kasık kanalı içinde bazen de kanalın dışında bir yerde veya karnın içerisinde kasık kanalı girişinde bir yerde takılı kalabilirler.

İnmemiş Testis Tedavi Edilmezse Riskleri Var mıdır? Neden Tedavi Edilmelidir?

Testislerin görevlerini normal bir şekilde yapabilmeleri için, vücut ısısından birkaç derece daha düşük bir ortamda bulunmaları gerekir. Torbalar testis için gereken bu düşük ısı şartlarını 33 derece ile sağlar. Vücut sıcaklığı kasık kanalında 35, karın içinde 37 derece civarındadır. Testisin torba dışında daha sıcak bir ortamda kalması sperm yapısında bozulmaya dolayısı ile ileride kısırlık sorunlarına neden olabileceği gibi zamanla tüm testis dokusunun büzüşerek kaybı da söz konusudur. Ayrıca inmemiş testis kasık kanalında durur iken daha kolay yaralanmaya uğrar. Diğer taraftan inmemiş testis uzun dönemde kanserleşme yönünden riski taşır.

Boş Skrotum / Her iki Testis Torbasının Boş Olması Hali

İki taraflı inmemiş testis %30 oranında görülebilen bir klinik durum olmakla birlikte, bu duruma eşlik edecek bir penis anomalisi ( hipospadias, küçük boyutlu penis gibi ) var ise bir CİNSİYET BELİRSİZLİĞİ HALİ söz konusu olabilir. Bu durumda ilgili uzman görüşünün alınması ivedilik arz eder.

Utangaç – Asansör testis nedir?

Utangaç / Asansör ya da tıp dilinde “retraktil testis” olarak isimlendirilen, testisin zaman zaman (Örneğin; uyku esnasında, banyo yaptırır iken)  torbada görülmesi ancak muayeneler sırasında veya ortam ısısı düşük iken yukarıya kaçabilme durumuna utangaç testis denir. Bu durum İnmemiş testisten farklıdır ve çok büyük olasılıkla tedaviye gerek yoktur. Bu testisler kendiliklerinden torbaya inmişler ancak testisi yukarıya çeken kasların uyarılması ile zaman zaman kasık kanalına doğru geri kaçabilirler.

Retraktil testis klinik bir durum olup cerrahi tedavi gerektiren bir hastalık sayılmaz. Sorun inmemiş testis ile karıştırılması ve yanlış tanı almasıdır. Şüpheli durumlarda, bu konuda eğitimli çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisi uzmanı tarafından muayene edilmesi ve klinik takibi uygun olacaktır.

İnmemiş Testisin Cerrahi Tedavisi

Testislerin ilk 6 ayda kendiliğinden inme şansı bulunduğu için inmemiş testisin cerrahi tedavisi 6. Aydan önce yapılmaz. Bireysel olarak kendi tercihim cerrahi zamanı olarak 9-12 aylar arasında kalmaktır. Cerrahi tedavi kasık kanalı üzerinde bulunan doğal kıvrımlar üzerinde yapılan küçük bir kesi ile takılı kalmış testisin bulunması ve uygun cerrahi teknik ile torbada oluşturulan yeni yuvasına yerleştirilip sabitlenmesi sağlanır. Bu cerrahi işlem günü birlik bir ameliyat olup çocuklar aynı gün evlerine dönerler.

Testisin kasık kanalında bulunamadığı ve karın içerisinde olduğunu düşündüğümüz durumlarda laparoskopik yöntemle karın içerisine ince bir kamera ile girilerek bakılır ve testisin torbaya indirilmesi ile ilgili prosedür bir veya iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Taburculuk sonrası hastanın evinde birkaç gün dinlenmesi önerilir. Ev içinde hareket etmesinde ve yürümesinde hiçbir sakınca yoktur. Torbada ve kasıkta hafif bir şişlik ve ağrı olması doğaldır. Torbada şişlik ve sertlik birkaç hafta, hatta bazen daha uzun süre devam edebilir. Sonra kendiliğinden geçer. Hastaların ameliyat sonrası 72 saat boyunca banyo yapması uygun değildir.