Multikistik Displastik Böbrek

multikistik-displastik-bobrekMultikistik displastik böbrek böbreğin doğumsal bir gelişim anomalisi olup, nadirdir. Böbrek dokusu fonksiyon görmez ve dış görünümü tamamen üzüm salkımı şeklini almıştır.

Bu hastalığın tanısı gebeliğin 16-20. Haftalarından itibaren ultrason ile konabilir. Diğer böbrek gelişimsel olarak normal ise çocuk sağlığı yönünden bir risk oluşturmaz. Olguların büyük bir kısmında ilgili böbrek giderek küçülür ve zamanla kayıp olur.

Takip altında tutulması gereken multikistik displastik böbreklerde tümör gelişmesi, enfeksiyon ve hipertansiyon gibi risk faktörleri çok yüksek oranda görülmez. Bu tür semptomlar bu fonksiyon görmeyen anomalili yapının alınmasını gerektirebilir.

Bu çocuklar bir çocuk üroloğu / çocuk nefrologu tarafından takip edilmeli, 6 ayda bir kez,  hem hastalıklı multikistik böbrek ve hem de karşı sağlam böbrek açısından değerlendirilmelidir.