Yönetici

Sağlık Hizmetinde yönetici olmak birçok hekimin ya hayalinden ya da hayatının içinden geçer. Birçoğu yöneticiliğin ne olduğunu ancak içine girince tam idrak eder, belki de yöneticiliği bittiğinde bu idrak gerçekleşir.

Şişli Etfal de Başhekimlik olarak başlayan sağlık yöneticiliği süreci 4 yıl sonra İstanbul Sağlık Müdürlüğüne evrildi. Ardından gelen 10 aylık Ankara deneyiminin adı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı olmaktı. Toplam 9,5 yıl süren üst düzey sağlık yöneticiliği ülkemiz sağlık hizmetlerinin gerek temel sağlık gerekse Hastane bazlı planlaması ve verilmesinde önemli deneyimler sağladı.