Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu 1963 yılında Niğde, Bor’da dünyaya geldi. Tüm çocukluğu ve temel eğitimi İstanbul Eyüp te geçti.  Sırası ile Eyüp Merkez İlkokulu,  Ebusuut Ortaokulu, ve Eyüp Lisesi bitirdi. Dokucu 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü’nde ön lisans eğitimine başladı ve 1982 yılında bu okuldan mezun oldu. Turizm konusunda profesyonel olarak çalışan olmaktan çok profesyonellerden hizmet alma tercih etti.

Mezuniyet sonrası tekrar üniversite sınavına girerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı (1982)  Kayseri de ki Tıp Eğitimini 1988 yılında tamamladı.1988-1990 yılları arasında Yozgat’ın  Boğazlıyan İlçesi’nde mecburi hizmet yaptı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanlık öğrencisi olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistanlık eğitimine başladı. Asistanlığının daha ilk 2 yılını Diyarbakır Dicle Üniversitesinde geçirdi. Sonrasında YÖK Burslu öğrencisi olarak asistanlık eğitimini yurtdışında tamamlamak üzere Ocak 1992 den itibaren Fransa Paris, Necker-Enfants Malades Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde asistanlık eğitiminin devamına başladı.  Fransa’da   V., XI. ve XIII. Paris Üniversiteleri’nde Çocuk Cerrahisi alanında ihtisasını tamamlamak üzere  Hopital Necker- Enfants Malades (Prof. Fekete )  dışında,  Hopital Saint Camille ( Dr. Kadandjian) ,  Hopital Trousseau (Prof. Gruner) ,  Hopital Kremlin-Bicetre ( Prof. Valayer)  hastanelerinde eğitim aldı.

Fransa’da Hopital Necker-Enfants Malades hastanesinde uzmanlık tezini ( Tez Yöneticisi Prof. Fekete ) ‘10 yaşından önce başlamış Crohn hastalıklı çocuklarda hastalığın cerrahi özellikleri’  üzerinde yaptı.  Uzmanlık  tezi Fransız Çocuk Cerrahları Üniversite Hastaneleri ve Çocuk Cerrahları Koleji”nin  uzmanlık sınavında sunulmuş ve kabul edildi. Her iki kurumun uzmanlı tamamlama Diplomalarını aldı. Mart 1996’da Dicle Üniversitesine döndü.

DÜTF Çocuk Cerrahisi ABD’da önce uzman sonra Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Mart- Temmuz 2002 tarihleri arasında ABD Boston şehrinde Harvard Tıp Fakültesi Childrens Hospital ‘da Çocuk Ürolojisi Kliniğinde davetli öğretim üyesi olarak bulundu. Kasım 2002’de Rotherdam da girmiş olduğu European Board of Pediatric Surgery (EBPS) sınavını Türkiye’de başarı ile geçen 2. kişi oldu.

11 Kasım 2002 yılında Hacettepe üniversitesinde girdiği sınavla Doçentlik unvanını aldı. 2004 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefliği ’ne atandı. Bir yıl klinik şefliği sonrasında ihtisas yapmış olduğu Necker Hastanesi Çocuk Cerrahisi kliniğinde Başasitan ( Chef de Clinique) olarak çalıştı (  Ekim 2004 – Eylül 2005 ). Ardından Istanbul’a döndü.

Ekim 2005 tarihinde de ise  Şişli Etfal EA Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi. Yoğun İdari görevi yanında Çocuk Cerrahisi Kliniğinde ki klinik ve eğitim faaliyetlerine devam etti. Hastane kliniklerinin yenilenmesinde ve hizmetlerin dijitalleşmesinde önemli yatırımlara aracılık etti. Başarılı hizmetlerinden dolayı Valilik tarafından 3 kez Takdirname verildi.

Beykent Üniversite Hastane Yöneticiliği Master Programını 2008 yılında bitirdi.

Haziran 2009’da İstanbul Sağlık Müdürü olarak atandı. Bir yandan Şehrin sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresin konusunda önemli hamlelerde bulundu. Şişli Etfal de başladığı Sağlık Hizmetinin dijitalleşmesi konusunda ki öncülüğünü şehrin tüm kamu hastanelerine yayma konusunda aktif önderlik etti. Temel Sağlık Hizmetlerinde büyük atılımlara öncülük etti. 2009 da 615 olan sağlık ocağı sayısını 3 yıl içinde 830’a çıkardı. 2005 yılında ülkemizde başlayan Aile Hekimliği Uygulamasının yaygınlaştırılmasın da son halka olarak İstanbul belirlendi. Aralık 2011’de İstanbul da Aile Hekimliğine geçişte sorunsuz geçişte büyük rol oynadı.  İstanbul da büyük ölçekli sağlık yatırımlarının hızlandırılmasında önemli roller oynadı. Şişli Etfal’in Seyrantepe de ki yeni hastanesi binası yanında, Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Okmeydanı, Kartal ve Göztepe EA Hastanelerin yeni hastane binalarının Valilik Özel İdaresi aracılığı ile planlanma ve yapımına başlanması konusunda önemli görevler üstlendi.

Sağlık Müdürlüğü sırasında 2010 yılında Levent’te bulunan SIMMERK – İstanbul Simülasyon Merkezini açtı. O sırada Tıp Eğitimi açısından simülasyon eğitimi konusunda ülkemizde ki en büyük merkezi olan merkezin I-SIM ismi altında çok daha büyük bir merkeze evirilmesini planladı.

Şubat 2011 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD’a profesör olarak atandı. Aynı zamanda il sağlık müdürlüğü görevine ve Şişli Etfal EA Hastanesinde ki klinik görevlerine devam etti.

2013 Ekim’inde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı olarak atandı. Sağlık Bakanlığına bağlı 960 Hastanenin bağlı bulunduğu 87 Genel Sekreterlikle birlikte SB Hastanelerinin sevk ve idaresinde görev aldı. Görevde bulunduğu 10 ayda 17 ayrı ilde 21 Genel Sekreterlik ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sırasında o genel sekreterliğin sağlık hizmeti planlama ve organizasyonları gözden geçirildiği kadar Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde bütüncül olarak hizmete katkısı ve rolü değerlendirildi. Ülkemizde ki tüm hastanelerin dijital olarak birbirini görür kılınması ve hastaneler arasında hasta bilgilerinin dijital olarak aktarılması konusunda öncülük yaptı.

2014 Mayıs ayında Kurum Başkanlığından istifa ederek Şişli Etfal EA Hastanesinde ki klinik görevine döndü.

Çocuk Ürolojisi Eğitim Kliniğini kurdu. İstanbul’un en büyük ve kapsamlı Çocuk Video Ürodinami laboratuvarını aktive etti. Biofeedback tedavilerini başlattı.

2015 Yurtdışında gere asistanlığı gerek başasistanlığı sırasında aktif rol aldığı Karaciğer, Bağırsak ve Böbrek Nakli hizmetlerinin Etfal Hastanesinde kurulması konusunda hazırlıklara başlandı. Cerrahpaşa ve Bilim Üniversitesi Tıp Fakülteleri Böbrek Nakli Kliniklerinde haftanın 2 günü aktif görev aldı. Böbrek Nakli Sorumlu cerrahlığı konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından Haziran 2015 de sertifikasyon alınması sonrasında Şişli Etfal Hastanesinde ki ilk böbrek naklini Eylül 2015 de gerçekleştirdi. Böbrek Nakli Ünitesinin sorumlu cerrahı olarak gerek çocuklarda gerek yetişkinlerde çok sayıda başarılı böbrek nakli gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu’nun uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI-E) yayınlanmış 65’in üzerinde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 40’ın üzerinde  makalesinin   yanı sıra ulusan ve uluslararası birçok kongrede yüzlerce sunu ve bildirisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu İngilizce ve Fransızca biliyor

 

Yüksek Eğitimi ve Görev Yerleri

 Önlisan Y. Okulu Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği 1980-1982
Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1982-1988
Arş. Gör.  Tıp Fakültesi, Dicle  Üniversitesi (2547 sayılı Kanuna göre YÖK burslu öğrencisi olarak görevlendirilmek sureti ile) 1990-1992
1996
 

‘Interne’  (Arş. Gör.)

Genel Cerrahi Stajı
Hopital Saint Camille, Bry-sur-Marne, Fransa
Çocuk Cerrahisi Stajları
Necker-Hopital des Enfants Malades, Paris V,
Paris, FransaHopital Trousseau, Paris VIII, Paris, Fransa

CHU, Hopital de Bicetre, Paris XIII,

Kremlin-Bicetre, Fransa

 

1992-1993

 

1993-1994
1995-1996

1994

1994-1995

Uzman Dr. Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır Eylül, 1996
Yrd. Doç.  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AB Nisan 1997
 

Fransa’da Edinilen Çocuk Cerrahisi Diplomaları

  1. Universite Paris XI. Faculte de Medecine Paris-Sud, ATTESTATION DE FORMATION SPECIALISEE DE CHİRURGIE INFANTILE(XI.Paris Üniv. Tıp Fak. Uzmanlık Eğitim Belgesi)
  2. Diplome National de Resident Etranger du College National Hospitalier et Universitaire de Chirurgie Infantile(Fransa Çocuk Cerrahi Hastane ve Üniversiteler Ulusal Koleji, Uzmanlık Diploması)
  1. 16 Ekim 1995
  2. 09 Eylül 1995
‘Research 
Scholar’ (Davetli öğretim Üyesi)
Harvard Medical School, Children’s Hospital Boston,  Department of Urology ( Dr. Retik)
Amerika Birlesik Devletleri
15 Mart –
15 Temmuz 2002
AVRUPA ÇOCUK CERRAHİSİ BORDU AVRUPA BOARD SINAVI

‘EUROPEAN BOARD OF PAEDİATRIC SURGERY’
EUMS EXAMINATION, ROTERDAM, HOLLANDA

5-6 KASIM 2002
DOÇENTLİK
SINAVI 
DOÇENTLİK SINAVI
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ)
11 KASIM 2002
DOÇENT DOKTOR Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi
Anabilim Dalı, Diyarbakır
11 Kasım 2002-31 Aralık 2003
KLİNİK ŞEFİ ŞİŞLİ ETFAL E.A. HASTANESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİK ŞEFİ
2 OCAK 2004
‘CHEF DE CLİNIQUE’ (Başasistan) Hopital Necker-Enfants Malades ( Necker Çocuk Hastanesi), Çocuk Cerrahisi Klinik Başasistanı
Paris- Fransa
Kasım 2004 –
Ekim 2005
KLİNİK ŞEFİ VE BAŞHEKİM

 

ŞİŞLİ ETFAL E.A. HASTANESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİK ŞEFİ VE
HASTANE BAŞHEKİMİ
5 Ekim 2005- 23.06.2009
MASTER PROGRAMI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, HASTANE İDARECİLİĞİ MASTER PROGRAMI 2007-2008
PROFESÖR DOKTOR BİLİM ÜNİVERSİTESİ – İstanbul Şubat 2010
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013
KURUM BAŞKANI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM BAŞKANLIĞI 2013-2014
KLİNİK EĞİTİM VE İDARİ SOR. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EA HASTANESİ 2014- HALEN
BÖBREK NAKLİ SORUMLU CERRAHI  ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EA HASTANESİ 2015-HALEN