Sünnet İşlemi

Sünnet İşlemiDünya da en yaygın yapılan cerrahi işlem tedavi amacı olmayan sünnettir. Müslüman ve Yahudi toplumlarında dini gerekçelerle, Kuzey Amerika ülkelerinde ise tıbbi ve mediko-sosyal gerekçelerle sünnet uygulaması erkek çocuklarda yaygın bir şekilde...