Hasta Çocuk

Hasta ÇocukÇocuk Yetişkinin Küçültülmüş bir modeli değildir! Dolayısı ile çocuk hasta ile yetişkin hasta farklıdır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar,  birçok bakımdan yetişkin dönem hastalıklarına göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve...

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Kimdir?

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Kimdir?Yenidoğan ile 18 Yaş arasında bulunan çocukların Boşaltım Sistemi ve Dış Genital Organ Hastalıkları ile ilgilenen yan dal uzmanlık alanıdır. Ülkemizde yeni kurulmuş bir uzmanlık alanı olup Çocuk Cerrahisi veya Üroloji Ana dal eğitimini...

Çocuk cerrahisi uzmanı kimdir?

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Kimdir?Çocuk cerrahisi, yenidoğan döneminden 18 yaşa kadar olan döneme ait solunum, sindirim ve boşaltım sisteminin doğumsal ve/veya sonradan kazanılmış cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu yaş grubunda görülen bazı...